logo

MENU

Två våningar-plattformen lutas


Parkeringssystem med två våningar plattform lutas mod. BSP 06

Parkeringssystemet i sluttande plattformar har en lutning av de två plattformarna på 7,5 ° (13%) för att underlätta inträde på plattformar till fordon med behovet av en grop minskas. center kolumn stål stöd finns på baksidan av systemet för att underlätta öppnandet av dörren.
Parkeringssystemet finns med enkel eller dubbel plattform för sammanlagt 2 eller 4 bilar.

Systemets storlek:

530 för fordon upp till 500 cm längd
550 för fordon upp till 520 cm längd
Inre RUTAN höjd cm. 310
Främre pit djup 140 cm
Bakre fossa cm djup. 155VECTORdesign: siti web Brescia