logo

MENU

Plattformslyft för funktionshindrade


Mod. BSP-LIFT

Informationsblanketterna är anpassade efter kundens begäran
Lätt att installera, mycket lågt underhåll, hög tillförlitlighet
är viktiga egenskaper hos vår Hiss, i händelse av en makt strömavbrott har införlivat
enheten tillbaka till golvet
220 drift v. singlephase.
Mycket intressant citat inom allas reach, och försenade betalningar.
Hissen är byggd enligt de modernaste trygghetssystemen.
hissen körs på två sida räls säkrade inom ett delområde av byggnadssten eller en självbärande castelletto.

Lyftande systemet består av följande delar:

Tekniska egenskaper:


24 Månader garanti för mekaniska delar elektriska delar 12 månader (utom delar omfattas av slitage)

operativsystemet i en fotgängare underpass i provinsen AREZZO
 
 
 
 
 
  


 

 
 

 


 


 

   
   
   
   
   
   
   
 
VECTORdesign: siti web Brescia