logo

MENU

במת הרמה עבור אנשים עם מוגבלויות


Mod. BSP-מעלית

גליונות נתונים הן מותאמות אישית שנעשו לפי בקשת הלקוח
קל התקנה, תחזוקה נמוכה מאוד, אמינות גבוהה
הם המאפיינים החיוניים של מעלית שלנו, אירועים של כוח יש לשלב הפסקת
התקן חזרה אל הרצפה
הפעולה 220 (פ') singlephase.
ציטוטים מעניינים מאוד בתוך של כולם להגיע ועיכובים התשלום.
המעלית בנוי לפי מערכות אבטחה המודרנית ביותר.
המעלית פועל בשתי מסילות בצד מאובטחת בתוך תא של הבנייה או self-supporting castelletto.

במערכת בשדייך כולל החלקים הבאים:

מאפיינים טכניים:


24 חודשים אחריות חודשים חלקים מכניים-12 חלקים חשמלי (למעט חלקים בכפוף בלאי)

מערכת ההפעלה התת־קרקעי להולכי רגל ארצו
 
 
 
 
 
  


 

 
 

 


 


 

   
   
   
   
   
   
   
 
VECTORdesign: siti web Brescia