logo

MENU

Montauto pantograph כפול

MONTAUTO mod. BSP 02 עם בור

הרמת מערכת עם הידראולי בשדייך פלטפורמה כפול pantograph לחיבור מספר קומות עם קו מרבי. 5800 מ מ
של מסגרת פלדה חזק,
זרועות פלדה pantographed של עומק רב
Pernerie נטען ב- self-lubricating מיסבים
מיסבי כדור גלגלים צירים
משאבה הידראולית עם מנוע טובל אמבט שמן
קווקוו בדיקה עבור תחזוקה
לקשור מוטות עבור סוגריים מרובעים של טיפול, מכני עבור בטיחות תחזוקה טכנאים
מידות פלטפורמה:
מ- 2500 מ מ x מ 5300 מ (גודל בהבקשה)
שמסתעפים מ מ עומק 900/1200
קיבולת ק 3000

 

   
 
   

   


   

   
VECTORdesign: siti web Brescia